Vi taler ikke ret meget om det. Men informations- og datamængderne vokser så eksplosivt i disse årtier, at det udfordrer os alle. Du risikerer at træffe forkerte beslutninger. Vil du have succes som leder, skal du finde din vej til at overleve. Hvis ikke du har overblik, hvem har så?

Vi lever alle i en jungle af information og data: 

  1. New York Times har omtalt, at et menneske i dag får lige så meget information i en søndagsavis på én dag, som et menneske gjorde på et helt år i 1700-tallet. 
  2. 22,5 tætskrevne A4 sider. Så meget information deler medarbejdere ved et typisk møde på en time. Det skriver Bastian Overgaard i bogen ”Støjfri ledelse” med den utvetydige konklusion: Vores hjerner kan slet ikke kapere disse mængder. 
  3. Professor Viktor Mayer-Schönberger fra Oxford University’s Internet Institute fortæller, at da trykkerierne omkring 1450 brød frem, blev mængden af data i verden fordoblet på 50 år. Men fra 1987 til 2007 er der på 30 år sket en hundrededobling af mængden af data.
  4. Ny amerikansk forskning har med afsæt i COVID 19 påvist: “Too much exposure to the media can be overwhelming and lead to more stress, worry and perceived risks”.

Taler de 4 eksempler ikke for sig selv?

At bevare overblikket over informationsmængderne – det er formentlig en af dine allervigtigste opgaver som leder i dag

Som leder gælder det om at forsøge at bevare overblikket over informationsmængderne og deres strømme. Formentlig er det en af dine allervigtigste opgaver som leder i dag. 

Risikoen for forkerte beslutninger, og at du mister folk omkring dig, er ellers umådelig stor. Ledelseslitteratur fra Harvard Business, ”The Mind of the Leader”, peger på, at verden står overfor en global ledelseskrise, og at mennesket skal sættes i centrum for organisationernes strategier.

Bogen peger bl.a. på behovet for ”Mindfull Leadership. Tænk over på hvor kort tid, der ofte skal træffes store beslutninger, hvor mange mennesker beslutningerne involverer, og hvor mange informationsmængder, der er i spil.

Danske politikere taler om en syg arbejdskultur

Det er ikke for sjov. En folketingspolitiker har for nyligt talt om en syg arbejdskultur på Christiansborg, hvor politikerne skal tages stilling til store beslutninger med mængder af rapporter og notater i sene nattetimer uden tid til at forberede sig. En tidligere skatteminister har i en ny bog sågar udtalt. ”Vi politikere har vedtaget utrolig meget lovgivning, som ikke er administrerbar”.

Jeg er overbevist om, at det er udfordringer, som på forskellig vis gælder for alle ledelser og ledere i vores digitale samfund, og som vi skal tale meget mere om, hvordan vi mestrer. 

Hvordan ser det ud i din hverdag som leder? Hvad gør du for at være på forkant med informationsmængderne i beslutningsprocesserne – før, under og efter? Har du f.eks. brug for bedre formidlede overbliksnotater og grundlagsdokumenter inden beslutninger? 

Mit vigtige gode råd til dig det er: Giv din kommunikation et 360 graders serviceeftersyn


Jeg har udviklet træningsforløb til ledere, hvor netop dette er en stor del af det. Læs mere om det her.

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel