INVITATION til webinar 25/10

Kun 13% af ledere vurderer, at de er gode til at eksekvere strategier. Det er ganske alvorligt. Der er i dag ikke ret mange medarbejdere, der står og hopper af begejstring, når du annoncerer nye strategier, når omfattende digitale projekter banker på døren, og når bestyrelser eller politikere barsler med visioner og forandringer.

Tilmeld dig og hør meget mere på vores webinar den 25. oktober kl. 14.30

Hvordan skaber du engagement og medejerskab? Det handler det webinar om, som Whyser har inviteret mig til at deltage i.

En rapport fra det engelske magasin Economists Intelligence Unit (med et oplag på over 1 mio) har konkluderet:

“Virksomheder taber deres potentiale, ikke på grund af dårlige strategier, men på grund af manglende gennemførelse af gode.” 66% er udfordret på at bygge bro mellem strategiformulering og dens praktiske, daglige implementering”

En undersøgelse gennemført af PricewaterhouseCoopers, PwC (revisionsvirksomhed med 236.000 ansatte og aktiviteter i 157 lande) har vist:

”En global undersøgelse blandt 700 ledere viste, at det i praksis kun er 8 procent af de deltagende ledere, der var rigtig gode til både at udvikle strategier og eksekvere dem. Og kun 13 procent vurderede, at de var rigtig gode til at eksekvere strategier.”

Den gode nyhed er, at Gallup, på basis af 30 års forskning og studier, peger på 3 meget håndgribelige værktøjer, du kan tage i anvendelse på nye måder allerede i morgen i din ledelse.  

  1. Coaching
  2. Intern kommunikation
  3. Feedback

Det kan du høre meget mere om i 4 intense samtaler i min podcast med Gallups managing partner in Europe: Danish leaders are among the worst in the world.

Whyser og Lederkommunikation.nu er enige om at anbefale danske ledere at følge det gamle amerikanske flådeprincip fra 1960: Keep It Simple Stupid (KISS).

Whyser har udarbejdet et simpelt digitalt værktøj, der kan slippe dig fri af bunker af mails, notater og avancerede systemer og hjælpe dig med at gøre strategi processen tydelig fra start til slut.

Lederkommunikation.nu har udviklet et katalog af værktøjer, som hjælper dig som leder med, hvordan du bedst sikrer dialog og kommunikation på hele rejsen.

Tilmeld dig og hør meget mere på vores webinar den 25. oktober kl. 14.30.

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel