79% af SOSU-medarbejdere: Ja – vi kan få det 10% sjovere på jobbet

Over 2023 har jeg gennemført et forløb for alle SOSU-medarbejdere på et plejehjem. I en afstemning til slut har 79% af medarbejderne svaret “Ja – vi kan få det 10% sjovere på jobbet” på baggrund af viden, redskaber og samtaler i forløbet.

Jeg vil i december samle den faglige baggrund for og resultaterne af mit samlede arbejde med projekter på plejehjem i 2023 i en faglig rapport.

Forløbene har sit fokus på, hvad vi alle sammen kan gøre hver især for at trives bedre og forebygge stress og sygefravær – alene ved at skærpe bevidstheden om vores egen og indbyrdes kommunikation i relationer og fællesskaber på arbejdspladsen.

Måske tænker du, at sådan et forløb for SOSU’er da ikke er relevant for dig, dit arbejdsliv og din arbejdsplads? Jeg er personligt blevet overbevist om, at indholdet af forløbene er mere relevant end nogensinde for rigtig mange medarbejdere og arbejdspladser anno 2024.

Kontakt mig for at få tilsendt rapporten

Læs også: Jeg vil bestemt anbefale dette forløb (chef i ældreplejen)

“Øjenåbner, inspirerende, tankevækkende, underholdende, respekt, positivitet, lærerigt, redskaber vi kan bruge i hverdagen”

(udtalelser fra SOSU-medarbejdere i forløb)

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel