rEFERENCER

Hvad siger folk om mig?

Jeg har hjulpet rigtig mange ledere og medarbejdere på vidt forskellige arbejdspladser med vidt forskellige baggrunde. Her er et udpluk af udtalelser.


“I forbindelse med vores løbende presse- og kommunikationstræning søgte vi en udfordrende og nytænkende dialog.

Søren tog udfordringen op, og igennem dialogen fik de enkelte medarbejdere vendt deres tanker og syn med Søren under individuelle samtaler.

Den samlede organisation fik på en workshop en 360 grader tur rundt om vores tilgang til emnet. Gennem processen har Søren givet os friske øjne på, hvor vi kan optimere vores tilgang og udnytte potentialer i fremtiden, både individuelt og i fællesskab.

Har du brug for at blive udfordret konstruktivt og tænke nyt omkring din tilgang til kommunikation, så tag en dialog med Søren.


Martin Puggard

Chef for Havarikommissionen


“Søren har gennem øvelser, coaching og gode råd været rigtig dygtig til at få mig til at tænke kommunikation ind i alle sammenhænge.

Han har fået mig til at overveje nye kommunikationsmåder og kommunikationskanaler.

Søren har haft fokus på, at tingene har skullet fungere i min hverdag.

Dermed har forløbet gjort en forskel fra første dag”.


Rektor, uddannelsesinstitution

Personligt og fortroligt designet 6 ugers træningsforløb


”Søren har udviklet flere grundlæggende kommunikationskoncepter for organisationen.

F.eks. en grundfortælling som et vigtigt værktøj knyttet til organisationens kernemission og forretningsstrategi.

Søren er en imødekommende person, som udviser både stor ansvarlighed og engagement.

Han har et skarpt blik for både indhold og timing i forhold til strategisk kommunikation”.


Anita Lindquist Henriksen 

Rektor, Københavns VUC 


“Søren har et meget åbent og nysgerrigt sind, og han tør at udfordre. Det giver en masse stof til eftertanke. 

Hans udfordringer hjalp mig med at blive mere afklaret på min egen situation og få den ændret til det bedre.

Jeg ville anbefale Søren til alle!

Søren kendte ikke rigtig til min branche men det gjorde blot, at han stillede flere spørgsmål, jeg skulle tage aktivt stilling til.

Andre i branchen har nok en forudindtaget opfattelse af hvordan det hænger sammen og ikke mindst bør være.“


Gritt Larsen

HR-rekrutteringskonsulent


.“Søren har hjulpet mig med at skabe et holistisk overblik over min tilværelse og givet mig nogle utrolig brugbare værktøjer til at planlægge og prioritere.

Det har samtidig været sjovt, og jeg har nydt Sørens autentiske og ærlige selskab. Efter vores coaching forløb har jeg følt mig bedre til at navigere i en travl hverdag – og i livet generelt”


Ph.D.  studerende

Københavns Universitet


”Vi har fået professionel og effektiv hjælp til at starte vores kommunikationsindsatser op i en helt ny uddannelsesinstitution.

Bl.a. til at finde stabilt fodfæste om vores hjemmeside, til at rekruttere medarbejder, til GDPR-rådgivning på kommunikationsområdet og til at skrive præcise tekster om vores nye virke”.


Hanne Fischer

Direktør, FGU Vestegnen


Jeg tror, at en masse ledere kan profitere af at få et 360 graders tjek af deres kommunikation. Det er et kort og præcist forløb.

Søren er god til både at spille med og udfordre på de rigtige tidspunkter. I den coachende samtale nåede vi vidt omkring i handlingsrummet, og der blev åbnet op for kreative tanker.

Tjekket var med til at stille skarpt, og min strategi for kommunikationen på de valgte områder blev tydelig”.


Palle Lykke Spånhed

Pædagogisk leder, Tuse Skole


”Sørens evne til at navigere i en kompleks politisk og organisatorisk virkelighed stod lysende klar for mig i de år, jeg samarbejdede med ham om at opbygge store nye nationale indsatser i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Han var klippen, der holdt godt fast, når der skulle bygges ny portal, nye kampagner og nyt rejsehold.

Resultaterne talte deres eget tydelige sprog for Søren’s ankermandsevner og samarbejdet med de tre teams under ham samt de mange interessenter.

Portalen blev prisbelønnet. Kampagnerne og rejseholdet blev kendt og anvendt”. 


Rikki Hørsted

Kampagnechef og rejseholdsleder, Videncenter for Arbejdsmiljø


“Jeg er i samtaler med Søren blevet meget mere afklaret omkring mit nuværende job. Herunder har jeg fået virkelighedstjekket nogen af mine forestillinger om, hvordan det er at arbejde i andre sektorer.

Det har givet mig rigtig meget.

For det første at få nogle værktøjer til at afklare min situation.

For det andet har det været virkeligt godt at snakke job og karriere med en, jeg ikke kendte personligt”.


Søren Dyberg Larsen

AC-fuldmægtig


“360 graders tjekket er et godt forløb, som virkelig tager udgangspunkt i min hverdag. Det tager ikke den store tid i en travl hverdag men sætter alligevel refleksioner i gang.

En god oplevelse med ro og fortrolighed. Søren er lydhør og åben og får en til at reflektere. Mit udbytte har været bevidsthed om noget, der ikke før var synligt for mig på samme måde. 

Jeg vil anbefale 360 graders tjekket til andre ledere. Det er en nem og overskuelig måde at arbejde med styrkelsen af min kommunikation som leder”.

Birthe Løie

Afdelingsleder, Margretecentret

Lad os tage en kop kaffe og snakke om dine behov

Jeg vil altid gerne mødes til en gratis forsamtale, hvor vi kan tage en snak om, hvad der skal til for at du kan blive en bedre leder og nå dine mål – og vi kan også tage kaffen virtuelt, hvis det passer dig bedre.