rEFERENCER

“Søren er ikke bare endnu en konsulent eller oplægsholder. Han kan da noget ganske særligt”

“Jeg er overrasket over, hvor meget de temadage, Søren holdt for alle 60 medarbejdere, rykkede på stemningen og trivslen. Medarbejderne fik rigtig god energi, og de taler nu meget om og anvender viden og konkrete redskaber fra dagene. Det er mit indtryk, at det gør en forskel for en hel del. Søren har også coachet to af vores arbejdsmiljø repræsentanter. Jeg vil bestemt anvende Søren igen og kan varmt anbefale det, han har udviklet. Søren er ikke bare endnu en konsulent eller oplægsholder. Han kan da noget ganske særligt”.
(Susanne Palmblad, chef på Himmelev Gl. Præstegård)

”Søren har kastet lys på de små, men meget vigtige greb og vinkler, som giver stor effekt i forhold til at genere følgeskab, udvikling og motivation blandt medarbejderne.

Det har været meget brugbart at sætte Sørens kommunikative forslag og redskaber i spil, og det  har været et privilegie at have en hotline og modtage Sørens konstruktive feedback.

Det har givet mig mulighed for at stå reflekteret på nye måder i mit lederskab”.

Afdelingsleder, kommune


“Søren har gennem øvelser, coaching og gode råd været rigtig dygtig til at få mig til at tænke kommunikation ind i alle sammenhænge.

Jeg har fået masser af indspil til at nye måder og kanaler at kommunikere på og med, og der har hele tiden været fokus på, at tingene skulle fungere i min hverdag.

Dermed har forløbet gjort en forskel fra første dag”.

 Rektor, uddannelsesinstitution

“Søren havde samtaler med alle medarbejderne om deres tanker og synsvinkler. På en workshop fik den samlede organisation en tur 360 grader rundt om vores tilgang.  

Søren gav os friske øjne på, hvor vi kan optimere vores tilgang og udnytte potentialer i fremtiden, både individuelt og i fællesskab. Vi blev på konstruktiv vis udfordret til at tænke nyt”.

Martin Puggard

Chef for Havarikommisionen

“Søren har været rigtig god til at fokusere på, hvordan vi kan styrke vores indsatser ud fra netop vores virkelighed. 

I en workshop med ledergruppen og i træningsforløb for medarbejdere udfordrede Søren vores måder at tænke og arbejde på.

Vi fik udviklet nye strategier og gjort vores kommunikation mere håndgribelig og meningsfuld”.

Ann Hvid Skouboe

Direktør, FGU Nordvest

“Søren har hjulpet mig med at skabe mig et holistisk overblik over min tilværelse og givet mig nogle utrolig brugbare værktøjer til at planlægge og prioritere.

Det har samtidig været sjovt, og jeg har nydt Sørens autentiske og ærlige selskab. Det har fået mig til at føle mig bedre til at navigere i en travl hverdag – og i livet generelt”.

Ph.D. Studerende

Københavns Universitet

“Sørens 360 graders tjek gjorde mig bevidst om vigtige ting, der ikke før var synlige for mig. 

Det var en god oplevelse med ro og fortrolighed, som satte mange refleksioner i gang. Det tog virkelig afsæt i min hverdag, og hvad jeg kan gøre bedre der. 

Det hjalp mig på en nem og overskuelig måde til at styrke mit virke som leder”.

Birthe Løie

Afdelingsleder, Margretecentret

”Søren gav mig en øvelse, hvor jeg skulle spørge og lytte til medarbejdere og samarbejdspartnere på en simpel, men ret anderledes måde, end jeg er vant til.

Der var ting i projektet, hvor der ikke rigtig skete det, som der skulle ske, hvis vi skal nå godt i mål.

 Det overraskede mig, at øvelsen førte til flere nye forslag og kommentarer, som har givet projektet helt ny energi”


Afdelingsleder, jysk kommune

”Sørens evne til at navigere i en kompleks politisk og organisatorisk virkelighed stod lysende klar for mig i de år, jeg samarbejdede med ham om at opbygge store nye nationale indsatser i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Han var klippen, der holdt godt fast, når der skulle bygges ny portal, nye kampagner og nyt rejsehold.

Resultaterne talte deres eget tydelige sprog for Søren’s ankermandsevner og samarbejdet med de tre teams under ham samt de mange interessenter.

Portalen blev prisbelønnet. Kampagnerne og rejseholdet blev kendt og anvendt”. 


Rikki Hørsted

Kampagnechef og rejseholdsleder

Videncenter for Arbejdsmiljø

“Jeg er i samtaler med Søren blevet meget mere afklaret omkring mit nuværende job. Herunder har jeg fået virkelighedstjekket nogen af mine forestillinger om, hvordan det er at arbejde i andre sektorer.

Det har givet mig rigtig meget. For det første at få nogle værktøjer til at afklare min situation.

For det andet har det været virkeligt godt at snakke job og karriere med en, jeg ikke kendte personligt”. 


Søren Dyberg Larsen

AC-fuldmægtig

“Søren har et meget åbent og nysgerrigt sind, og han tør at udfordre. Det giver en masse stof til eftertanke. Hans udfordringer hjalp mig med at blive mere afklaret på min egen situation og få den ændret til det bedre.

Jeg ville anbefale Søren til alle! Søren kendte ikke rigtig til min branche men det gjorde blot, at han stillede flere spørgsmål, jeg skulle tage aktivt stilling til, hvor andre i branchen nok har en forudindtaget opfattelse af hvordan det hænger sammen og ikke mindst bør være.”

Gritt Larsen

HR-rekrutteringskonsulent

Forløbet satte mange tanker i gang. Det var en god øvelse for mig at skabe et overblik over mine relationer, hvad de betyder for mig lige nu, og hvad jeg bedst kan prioritere.

De små øvelser med at sætte mig ind i, hvordan andre mennesker tænker i forskellige situationer åbnede flere perspektiver for mig. Jeg er også begyndt at tænke mere over, hvordan jeg kan gøre mere for holdet af medarbejdere og for fællesskabet.


Økologisk landmand, Jylland

Lad os tage en kop kaffe og snakke om dine behov

Jeg vil altid gerne mødes til en gratis forsamtale, hvor vi kan tage en snak om, hvad der skal til for at du kan blive en bedre leder og nå dine mål – og vi kan også tage kaffen virtuelt, hvis det passer dig bedre.