rEFERENCER

Hvad siger andre om mig?

Jeg har hjulpet rigtig mange ledere og medarbejdere på vidt forskellige arbejdspladser med vidt forskellige baggrunde. Her er et udpluk af udtalelser.

”Jeg har været meget glad for og inspireret af at være i forløb, hos dig Søren.

Særligt har det været meget brugbart at stætte dine kommunikative forslag og redskaber i spil.

Du har bl.a. kastet lys på de små, men meget vigtige greb og vinkler, som giver stor effekt i forhold til at genere følgeskab, udviklingsfokus og motivation i medarbejdergruppen.

Det har været et privilegie at have en hotline til dig og modtage din konstruktive feedback – som har givet mig mulighed for at stå reflekteret på nye måder i mit lederskab.

Afdelingsleder

Personligt trænings- og udviklingsforløb

“Søren har gennem øvelser, coaching og gode råd været rigtig dygtig til at få mig til at tænke kommunikation ind i alle sammenhænge.

Han har fået mig til at overveje nye kommunikationsmåder og kommunikationskanaler.

Søren har haft fokus på, at tingene har skullet fungere i min hverdag.

Dermed har forløbet gjort en forskel fra første dag”.


Rektor, uddannelsesinstitution

Personligt trænings- og udviklingsforløb

“I forbindelse med vores løbende presse- og kommunikationstræning søgte vi en udfordrende og nytænkende dialog.

Søren tog udfordringen op, og igennem dialogen fik de enkelte medarbejdere vendt deres tanker og syn med Søren under individuelle samtaler.

Den samlede organisation fik på en workshop en 360 grader tur rundt om vores tilgang til emnet. Gennem processen har Søren givet os friske øjne på, hvor vi kan optimere vores tilgang og udnytte potentialer i fremtiden, både individuelt og i fællesskab.

Har du brug for at blive udfordret konstruktivt og tænke nyt omkring din tilgang til kommunikation, så tag en dialog med Søren”.

Martin Puggard

Chef for Havarikommisionen

“Søren har hjulpet os med at udvikle en ny kommunikationsstrategi og har som led heri bl.a. afholdt workshop i ledergruppen og gennemført træningsforløb for to medarbejdere.

Søren er meget involveret og engageret i vores samarbejde, og han har stor indsigt i og forståelse for vores opgaver. Han er rigtig god til at fokusere på, hvordan vi kan styrke vores indsatser ud fra netop vores virkelighed.

Vi har haft meget udbytterige samtaler undervejs. Søren er en god sparringspartner, som tør udfordre vores måde at tænke og arbejde på.

Han er også god til at hjælpe os med at gøre vores ekstern kommunikation håndgribelig og meningsfuld, så vi kan blive bedre til at skabe større viden om og sprede flere fortællinger om vores arbejde.”


Ann Hvid Skouboe

Direktør, FGU Nordvest

“Søren har hjulpet mig med at skabe et holistisk overblik over min tilværelse og givet mig nogle utrolig brugbare værktøjer til at planlægge og prioritere.

Det har samtidig været sjovt, og jeg har nydt Sørens autentiske og ærlige selskab. 

Efter vores coaching forløb har jeg følt mig bedre til at navigere i en travl hverdag – og i livet generelt”


Ph.D. Studerende

Københavns Universitet

“360 graders tjekket er et godt forløb, som virkelig tager udgangspunkt i min hverdag. Det tager ikke den store tid i en travl hverdag men sætter alligevel refleksioner i gang.

En god oplevelse med ro og fortrolighed. Søren er lydhør og åben og får en til at reflektere. Mit udbytte har været bevidsthed om noget, der ikke før var synligt for mig på samme måde. 

Jeg vil anbefale 360 graders tjekket til andre ledere. Det er en nem og overskuelig måde at arbejde med styrkelsen af min kommunikation som leder”.


Birthe Løie

Afdelingsleder, Margretecentret

”Søren gav mig en øvelse, hvor jeg skulle spørge og lytte til medarbejdere og samarbejdspartnere på en simpel, men ret anderledes måde, end jeg er vant til.

Der var ting i projektet, hvor der ikke rigtig skete det, som der skulle ske, hvis vi skal nå godt i mål.

 Det overraskede mig, at øvelsen førte til flere nye forslag og kommentarer, som har givet projektet ny energi”


Afdelingsleder, jysk kommune

Personligt trænings- og udviklingsforløb

”Sørens evne til at navigere i en kompleks politisk og organisatorisk virkelighed stod lysende klar for mig i de år, jeg samarbejdede med ham om at opbygge store nye nationale indsatser i Videncenter for Arbejdsmiljø.

Han var klippen, der holdt godt fast, når der skulle bygges ny portal, nye kampagner og nyt rejsehold.

Resultaterne talte deres eget tydelige sprog for Søren’s ankermandsevner og samarbejdet med de tre teams under ham samt de mange interessenter.

Portalen blev prisbelønnet. Kampagnerne og rejseholdet blev kendt og anvendt”. 


Rikki Hørsted

Kampagnechef og rejseholdsleder

Videncenter for Arbejdsmiljø

“Jeg er i samtaler med Søren blevet meget mere afklaret omkring mit nuværende job. Herunder har jeg fået virkelighedstjekket nogen af mine forestillinger om, hvordan det er at arbejde i andre sektorer.

Det har givet mig rigtig meget.

For det første at få nogle værktøjer til at afklare min situation.

For det andet har det været virkeligt godt at snakke job og karriere med en, jeg ikke kendte personligt”. 


Søren Dyberg Larsen

AC-fuldmægtig

“Søren har et meget åbent og nysgerrigt sind, og han tør at udfordre. Det giver en masse stof til eftertanke.

Hans udfordringer hjalp mig med at blive mere afklaret på min egen situation og få den ændret til det bedre.

Jeg ville anbefale Søren til alle! Søren kendte ikke rigtig til min branche men det gjorde blot, at han stillede flere spørgsmål, jeg skulle tage aktivt stilling til, hvor andre i branchen nok har en forudindtaget opfattelse af hvordan det hænger sammen og ikke mindst bør være.”

Gritt Larsen

HR-rekrutteringskonsulent

Forløbet satte mange tanker i gang. Det var en god øvelse for mig at skabe et overblik over mine relationer, hvad de betyder for mig lige nu, og hvad jeg bedst kan prioritere. De små øvelser med at sætte mig ind i, hvordan andre mennesker tænker i forskellige situationer åbnede flere perspektiver for mig. Jeg er også begyndt at tænke mere over, hvordan jeg kan gøre mere for holdet af medarbejdere og for fællesskabet.


Økologisk landmand, Jylland

Personligt trænings- og udviklingsforløb

Lad os tage en kop kaffe og snakke om dine behov

Jeg vil altid gerne mødes til en gratis forsamtale, hvor vi kan tage en snak om, hvad der skal til for at du kan blive en bedre leder og nå dine mål – og vi kan også tage kaffen virtuelt, hvis det passer dig bedre.