Personlig og fortrolig træning i at anvende kommunikation mere bevidst som ledelsesværktøj  

Jeg designer forløb, der passer til netop dig og din organisation. Det er nyt, det er anderledes. Det er kompetenceudvikling midt i din praksis. Og det virker. Vi tager afsæt i de opgaver og udfordringer, du står midt i. Du kan passe forløbet ind i en travl hverdag. Alle forløb bliver designet med afsæt i elementer i mine 6 ugers personlige og fortrolige træningsforløb og er konkret hjælp til at nå dine mål lige nu og her med værktøjer, feedback, øvelser i sofaen og helt håndgribelig hjælp. 

Igennem dialogen fik de enkelte medarbejdere vendt deres tanker og syn med Søren under individuelle samtaler. Den samlede organisation fik på en workshop en 360 graders tur rundt om vores tilgang til kommunikation. Gennem processen har Søren givet os friske øjne på, hvordan vi kan optimere vores tilgang og udnytte potentialer i fremtiden, både individuelt og i fællesskab.

Martin Puggard

Chef for Havarikommissionen

Søren har gennem øvelser, coaching og gode råd været rigtig dygtig til at få mig til at tænke kommunikation ind i alle sammenhænge. Han har fået mig til at overveje nye kommunikationsmåder og kanaler. Søren har haft fokus på, at tingene har skullet fungere i min hverdag. Dermed har forløbet gjort en forskel fra første dag.

Rektor, uddannelsesinstitution

Personligt og fortroligt 6 ugers træningsforløb

Kommunikation er dit allervigtigste ledelsesværktøj i vores digitale tidsalder

Den allervigtigste ressource du har som leder, det er dit eget engagement, gnisten i dine kollegers øjne og samspillet mellem dig og dine relationer. At kommunikere som leder i en ny digital tidsalder kræver disciplin, kompetencer og træning. Det er der slet ikke nok fokus på i mange danske ledelser i dag. Derfor har jeg udviklet personlige træningsforløb.

Desgin af dit forløb

Hvem er du? Hvad er dine opgaver? Hvilke udfordringer og drømme har du?

Præsentation af 360° tjek med øvelser.

360° tjek

Hvad er dine vigtigste udfordringer og målsætninger netop nu?

Kortlægning af forhindringer og handlemuligheder.

Spejlingsøvelse

Øvelsen foregår over flere uger, hvor du får redskaber til at se din egen kommunikation med dine relationers øjne.

Støtte og sparring

Vi arbejder med konkrete opgaver fra din hverdag

F.eks. præsentationer, møder og oplæg, skriftlige indlæg og notater, arrangementer eller processer med mennesker.

Observation på din arbejdsplads

Jeg observerer relevante situationer i din ledergerning i praksis med giver feed back.

Konkrete værktøjer

Du får tips og tricks til de opgaver, udfordringer og situationer, du står overfor.

Gode råd

Vi samler op på værktøjer og øvelser, og du får personlige råd fra mig til dig.

Opfølgende samtale

Jeg ringer dig op 2-3 måneder efter endt forløb for at høre hvordan det går.

Ledergerningen er en ensom tjans, og hvordan du plejer relationer og kommunikerer er afgørende for:

At du opnår succes og anerkendelse

At du værner om din egen personlige trivsel

At du omsætter din organisations visioner og strategier til virkelighed

Hvordan er din kommunikation?

I træningsforløbet indgår et 360° tjek af din kommunikation med alle dine relationer. Tjekket skaber overblik, udvider dine perspektiver og skærper din bevidsthed om dig selv og dit virke. Modellen indeholder tre trin:

1. Afklaring af behov

Overblik over dine vigtigste målsætninger.


2. Kortlægning af udfordringer

Hvad er barriererne, og hvad der skal til for at overvinde dem?


3. Muligheder for handling

Understøttelse af handlinger og hvor du henter support.

Når du bliver mere bevidst om din kommunikation som leder, dine styrker, svagheder og blinde vinkler, får du meget bedre muligheder for at brænde igennem i stedet for at brænde ud.

Af 4 grunde har det aldrig været vigtigere for dig:

  • Du lever i en jungle af information. Mængden af information et menneske bliver udsat for på en dag i 2021, svarer til, hvad et menneske blev udsat for på et helt år i 1700-tallet.
  • Du møder mennesker bag skærme. Digital kommunikation er bare anderledes, end alt vi er vokset op med og fører til mere skriftlighed, mere distancearbejde og online møder.
  • Du har alt for travlt. Forandringer finder sted i et så højt tempo, at vi har svært ved at følge med, og mange føler sig mentalt presset.
  • Dine medarbejdere har svært ved at se meningen med alting. Vi drukner i systemer, omstruktureringer og projekter og taber motivation og engagement.

Som leder er det dit ansvar at hjælpe dig selv, dine medarbejdere og alle dine relationer med at finde retning og holde snor i alt det, der foregår omkring dig.

Rent praktisk består forløbet af:

– 5 sessioner af 1- 1½ time (normalpris 6.250 kr.)

– 360° tjek (normalpris 7.500 kr.)

– Besøg på din arbejdsplads (1.250 kr. pr. påbegyndt time + transportudgifter)

– Løbende sparring og feedback via telefon og mail (1.250 kr. pr. påbegyndt time)

– Afsluttende session med værktøjer og personlige råd

Mindstepris for delelementer i forløbet = 21.250 kr.


Din pris for det samlede forløb = 16.250 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Hvorfor har jeg lavet forløbet?

Ligesom du har brug for støtte til IT, jura, økonomi og HR, har du naturligvis brug for støtte til din kommunikation i en ny digitale tidsalder.

Jeg kender både til forsiden og bagsiden af gerningen som leder. Min erfaring er, at tempoet er så højt, at de allervigtigste ressourcer – menneskene omkring dig, meningen med det hele og relationerne på arbejdspladserne – alt for ofte kommer under pres.

Jeg har set, hvor afgørende det er, at ledere tør tale om det svære, være troværdige, lyttende og åbne.


”Sørens evne til at navigere i en kompleks politisk og organisatorisk virkelighed stod lysende klar for mig i de år, jeg samarbejdede med ham om at opbygge store nye nationale indsatser i Videncenter for Arbejdsmiljø. Han var som kommunikationschef klippen, der holdt godt fast i alle de komplicerede sammenhænge, når der skulle bygges ny portal, nye kampagner og nyt rejsehold – alt sammen landsdækkende tiltag…”

—Rikki Hørsted

Kampagnechef og rejseholdsleder på Videncenter for Arbejdsmiljø

“…Søren er god til både at spille med og udfordre på de rigtige tidspunkter. I den coachende samtale nåede vi vidt omkring i handlingsrummet, og der blev åbnet op for kreative tanker, som kvalificerede mine handlemuligheder. 360 graders tjekket var med til at stille skarpt, og min strategi for kommunikationen på de valgte områder blev tydelig. Søren var god til at holde retning og alligevel få de mange forskellige perspektiver med ind i samtalen”

—Palle Lykke Spånhede

Pædagogisk leder, Tuse skole

Hvorfor skal du med på forløbet?

Du bliver bedre til at:

Skabe mening, engagement og motivation

Brænde igennem med autencitet og troværdighed

Blive præcis og skarp i budskaber

Bygge netop din vej i nye digitale kanaler og jungle af informationer

Pleje relationer 360 grader rundt om virke

Huske at lytte til mennesker omkring dig, og hvad de har behov for

Du får det største udbytte af forløbene, jo mere du dedikerer dig selv åbent til øvelser, sparring og eksperimenter med værktøjer med afsæt i dine virkelige udfordringer i dagligdagen, og jo mere du er villig til at være åben om dine styrker og svagheder. Jeg kommer også til at udfordre dig.

Du kan gå på masser af gode kurser og vigtige uddannelser og læse spændende og indsigtsfulde bøger.

Dette er træning i praksis