Gentænk jeres organisationsform eller drej nøglen om

Den digitale og globale udvikling udfordrer alting. Internationale topforskere fortæller, hvordan klassiske hierarkiske organisationsformer nu bliver disruptet i stor skala i de mest succesrige internationale virksomheder. Traditionelle organisationsmodeller står for fald. Efter flere års studie konkluderer førende forskere fra Asien og USA, at det klassiske pyramidehierarki i stor skala bliver disrupted, og det kalder på handling – også i Danmark.

Artikel bragt i F5 Magasin 19. februar 2020

Der bliver stadig længere mellem jubilæumsreceptionerne for lang og tro tjeneste indenfor den samme virksomhed.

Det står klart, da tal fra S&P 500 aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder viser, at den gennemsnitlige levealder for virksomheder er faldet fra 33 år i 1965 til 14 år i 2019. Også i Danmark går udviklingen denne vej.

”Nye virksomheder udkonkurrerer i højere tempo end tidligere de ældre virksomheder. Det skyldes blandt andet disruption, som er med til at ændre industrier hurtigere end nogensinde før. Det kan og vil få konsekvenser for blandt andet ældre danske virksomheder”, lyder det i Iværksætterpanelets anbefalinger til regeringen fra september 2017.

Tendensen illustrerer tydeligt, at alle typer virksomheder er udfordret, da det bliver stadig sværere at vide sig sikker på sit fremtidige forretningsgrundlag. Det forklarer Dave Ulrich og Arthur Yeung – to forskere fra henholdsvis USA og Kina, der begge er førende inden for organisationsteori. De peger på, at det er tid til at gøre op med 100 år gamle organisationsformer.

Sammen har de udgivet bogen ’Reinventing the Organization’ på Harvard Business Review Press – en bog som siden er blevet oversat til kinesisk, russisk og spansk. Efter at have studeret ti af de største og mest succesfulde teknologiske virksomheder i Kina, Nordamerika og Europa er deres konklusion klar:

Mange virksomheder er ikke gode nok til at tilpasse sig de hastige digitale forandringer og kravene på nye og større globale markeder. I stedet er de nødt til at kigge på, hvordan de organiserer sig for at overleve.

Darwin og erhvervslivet

Den ene forsker, Arthur Yeung, besøgte i januar den danske forretnings- og netværksgruppe Tatarklubben, som blandt andet står for live events med forfattere og redaktører fra Harvard Business Review Press. Arthur Yeung sammenlignede virksomheder med dyrearter i naturen og refererede til et klassisk citat udsprunget fra naturforskeren Charles Darwins bog ’Arternes oprindelse’ fra 1859:

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”

Dave Ulrich og Arthur Yeung sammenligner moderne virksomheders udvikling med naturens mekanismer, når de – i deres modeller og analyser – peger på, at de mere end 100 år gamle organisationsformer omkring pyramider med hierarkier skal udskiftes med nye markedsorienterede økosystemer (MOE).

”De mest succesfulde virksomheder i verden taler ikke om hierarkier længere. De opbygger deres organisationer ud fra principper fra elitestyrker i hæren og ud fra principper fra professionelle sportsteams om, hvordan vi motiverer, coacher og leder”, lyder det blandt andet fra Arthur Yeung.

Dermed forklarer han, at uafhængige mindre enheder får en klar mission samt bliver tildelt masser af ressourcer. Teamet bliver nøje sammensat med de bedste eksperter, der supplerer hinanden. Der lægges vægt på engageret coaching og på at skabe holdånd og passion for at nå resultater.

Belønningsformerne afhænger af resultater som i sportsverdenen, og man ansættes ikke fast og langvarigt i en enhed. Den samlede organisation består af mange enheder, der åbner og lukker afhængig af resultater og behov, og medarbejderne skal kvalificere sig til at søge rundt i organisationen.

I hjertet af organisationen etableres en stærk platform, der yder optimal support til alle teams og enheder, afhængig af hvad de har brug for.

”De gamle hierarkiske organisationsformer har vist sig at mismatche alle de nye krav, der stilles. Jo større organisationer er, jo mere tydeligt viser det sig. Der bruges alt for meget energi og kraft på indadvendte projekter og møder, man sidder fast i roller i afdelinger, og det tager for lang tid at træffe beslutninger på tværs af afdelinger og opad i hierarkiet. Det hæmmer kreativiteten og skaber et lavere engagement, hvor dygtige medarbejdere ikke trives”, pointerede Arthur Yeung.

Danske virksomheder skal gribe teten

Tatarklubbens direktør, Claus Mossbeck, mener i forlængelse af den nyeste organisationsforskning samt Yeungs foredrag, at det er lige nu, at danske virksomheder skal kigge kritisk på deres organisationer med øje for fremtidens forandringer.

”Mange virksomheder er udfordret på at tilpasse sig en verden med så hastige forandringer i betingelser og omgivelser, og der er ingen, heller ikke i Danmark, der kan vide sig sikre på deres forretningsgrundlag og marked”, lyder det fra klubbens direktør.

Som eksempel har den amerikanske nethandelsmastodont Amazon længe barslet sit erobringstogt på det skandinaviske marked. Der er opbygget store lagre i Polen, og de har allerede erobret store markeder inden for nethandel i Tyskland.

Der er mange eksempler, og skal man tro de to topforskeres ord, vil de virksomheder, der har fokus på hvorvidt deres organisationsformer matcher forandringernes tempo, have klart de bedste chancer for at overleve på morgendagens markeder.

Helt nemt er det selvfølgelig ikke, understreger Claus Mossbeck:

”At ændre 100 år gamle organisationsformer er en stor kulturændring i retning af lidt mere ’vind eller forsvind kultur’. Det udfordrer skandinaviske dyder og traditioner på arbejdsmarkedet om blandt andet ansættelsesformer og aflønningsmåder. For fagforeningerne er der også meget på spil, for hvis danske virksomheder skal overleve, gælder det om at være en medspiller og ikke en modspiller i tidens nye krav”, forklarer han.

Arthur Yeung vurderer, at hvis virksomhederne har mindre end 100 medarbejdere, kan de gode, gamle klassiske organisationsformer måske godt fungere, men for større virksomheder er der ingen vej udenom at gentænke sin organisation – noget der også er relevant for dansk erhvervsliv.


Flere artikler og debatindlæg.

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel