10% sjovere på jobbet

Sæt fokus på at styrke teamsamarbejde og arbejdsglæde – få et anderledes besøg på din arbejdsplads. Med inspiration i værktøjer fra coaching- og udviklingsmiljøerne omkring Sofia Manning og amerikanske Tony Robbins har jeg udviklet oplæg og øvelser, der kan passes ind i hverdagen på din arbejdsplads.

Det er ikke spor ”pladder-positiv tænkning”.

Alle måder vi taler og skriver med hinanden på er under voldsom forandring.

Forskning dokumenterer, at vi alle, hver især, kan opnå bedre relationer, når vi bliver mere bevidste om måden, vi kommunikerer med hinanden på i vores daglige arbejdsliv. Det taler vi alt for lidt om.

Få et nyt og anderledes besøg på din arbejdsplads. Som et morgentræf, en anderledes frokost, et foredrag eller en workshop med oplæg, overraskelser og diskussion.

Ærindet er give viden til inspiration, konkrete redskaber og simple leveregler, som I kan gribe fat i – med det samme.

 De økonomiske gevinster for din arbejdsplads – de kan på sigt blive store.Ifølge forskning er vi danskere:

Globale studier viser

Blandt de lykkeligste i verden

Vi ser os selv som lykkelige og glade for livet og vores livsvilkår. Undersøgelser viser igen og igen, at ”danes are among the most happy people in the world”.

Vi er ramt af alt for meget information

Nogle forskere taler om informationsforurening. Vores hjerne bliver bombarderet 24/7. Mange negative nyheder skaber frygt og bekymring.

Knap så engagerede i vores arbejde

70% af os er ikke sådan rigtig engagerede i vores arbejdsplads. Hver tiende af os er faktisk aktivt uengageret. I hverdagen og gennem arbejdslivet svinger vi på aksen – men vi repræsenterer altså et sølle globalt gennemsnit.

Vi skriver mere end vi taler sammen

Op mod 50% af mails og tekstbeskeder bliver misforstået af læserne. Og vi mødes mindre personligt.

Plaget af stress og mistrivsel

Samtlige kurver i Danmark peger den gale vej. Forandringer flyver om ørerne på os. Vi skal håndtere mere digitalisering og dokumentation, flere systemer, strukturelle ændringer, krav og forventninger.

Vi får alt for meget til at haste

25% af vores tid har vi travlt med aktiviteter, der i virkeligheden ikke er så vigtige, og vi bruger kun 30% af vores tid på virkeligt væsentlige aktiviteter.

Engagement på danskere arbejdspladser

Hvordan kan vi bryde de onde cirkler?

Vi ved, at danskere generelt, sammenlignet med andre folkefærd, er ret lykkelige.

Vi ved, at jo længere vi er på aksen mod ”engageret” og væk fra ”uengagerede”, jo mere trives medarbejdere generelt og undgår stress.

Vi ved, at mange oplever travlhed og pres, og at vi generelt får en hel del ting til at haste, der ikke nødvendigvis haster.

Men vi ved også, at vi kan rykke nogle af disse procenter ved at tage afsæt i vores dialog og kommunikation 360 grader rundt om os selv og vores daglige virke.

Tænk lige på hvor stort et potentiale der er

Der er selvfølgelig meget, vi ikke har kontrol over. Men det vi har kontrol over – det er, hvordan vi taler, skriver og opfører os overfor hinanden. 360 grader rundt om vores daglige arbejdsliv.

Spørger du mig er målet ”10% sjovere” lavt sat. Jeg tror 20% er muligt er opnå. Der er så mange gode energier i Danmark, der ikke blomstrer. Prøv at omsætte sådanne tal til tid, ressourcer og økonomi på din arbejdsplads.

6 områder hvor vi kan starte lige nu

Det simpleste sted overhovedet at starte, det er med os selv og hvad vi hver især kan. Lige nu.
Det vil smitte af på vores samarbejde, relationer og arbejdsglæde:

  • Hvad fokuserer vi på i dag?
  • Hvad skaber mening og værdi?
  • Hvilke historier fortæller vi?
  • Hvordan italesætter vi travlhed?
  • Hvordan anerkender vi hinanden?
  • Hvordan møder vi mennesker i øjenhøjde?

Få et anderledes besøg på din arbejdsplads

Morgentræf, anderledes frokost, foredrag eller workshop med oplæg og diskussion. Ny viden til inspiration, konkrete redskaber og simple leveregler, som I kan gribe fat i, med det samme.

HOLD DET SIMPELT, DUMME

Lad os vende alting lidt på hovedet. Der er så meget viden, uddannelser og kurser. Så mange eksperter, undervisere og konsulenter. Lad os få det hele lidt ned på jorden. Vi gør alt for mange ting alt for komplicerede. Lad os tage afsæt i hvordan vi skriver, taler og kommunikerer med hinanden. Lige nu.

Som en amerikansk milliardær har udtalt – i tråd med citater nobelprisvinderen Albert Einstein og kunstneren Leonardo Da Vinci: “Any fool can make something complicated. It is hard to keep things simple”. Og som det amerikanske flådeprincip fra 1960 siger: Keep It Simple, Stupid: Lad os tale om hvad du og jeg kan gøre i dag og i morgen i vores liv.

Før jeg kommer til din arbejdsplads

Jeg lægger vægt på grundige forsamtaler og research, så mit besøg bedst mulig matcher jeres aktuelle situation, ønsker og behov.

Mens jeG er på besøg

Jeg gennemgår, hvordan det står til med engagementet på danske arbejdspladser og medbringer belæg for mine påstande fra international forskning og globale studier. Jeg giver jer simple greb, som I kan tage i brug med det samme.

Efter mit besøg

Målet med besøget er at inspirere til, hvordan det kan blive 10% sjovere at gå på arbejde. For når noget er lidt sjovere, engagerer vi os mere, og når vi engagerer os, bliver vi i bedre humør og taler bedre sammen, og så har vi ikke lige så stor sandsynlighed for at blive ramt af stress. Lad os tage en opfølgende samtale.