Selvfølgelig kan vi alle sammen få det 10% sjovere på jobbet

Styrk samarbejde og arbejdsglæde. Med afsæt i international forskning og globale studier og førende danske og amerikanske coaching- og udviklingsmiljøer designer jeg forløb til din arbejdsplads.

Den nye digitale verden har ændret spillepladen for alle vores daglige relationer og fællesskaber. Måderne vi taler sammen, skriver og agerer med hinanden bliver grundlæggende revolutioneret. Vi mødes mere bag skærme og skriver flere beskeder i systemer, end vi taler sammen personligt.

I kan styrke samarbejde, engagement, arbejdsglæde og resultater, når I bliver mere bevidste om, hvad det betyder for jer hver især og for måden, I kommunikerer, reagerer og agerer med hinanden på i jeres daglige arbejdsliv. 

Udtalelse fra lederen på plejehjemmet Margretecentret: 

”Søren gennemfører et forløb over 2023  med workshops og praktiske øvelser for vores medarbejdere om, hvordan vi kommunikerer indbyrdes, hvordan vores hjerne fungerer og reagerer, når noget er svært, og hvad vi alle sammen kan gøre hver især for at styrke vores egen arbejdsglæde, og hvordan det kan smitte af på arbejdspladsen. Forløbet bliver meget vel modtaget, og jeg kan bestemt anbefale forløbet til andre plejehjem”.

Ifølge forskning er vi danskere:

Globale studier viser

Blandt de lykkeligste i verden

Vi ser os selv som lykkelige og glade for livet og vores livsvilkår. Undersøgelser viser igen og igen, at ”danes are among the most happy people in the world”.

Vi er ramt af alt for meget information

Nogle forskere taler om informationsforurening. Vores hjerne bliver bombarderet 24/7. Mange negative nyheder skaber frygt og bekymring.

Knap så engagerede i vores arbejde

70% af os er ikke sådan rigtig engagerede i vores arbejdsplads. Hver tiende af os er faktisk aktivt uengageret. I hverdagen og gennem arbejdslivet svinger vi på aksen – men vi repræsenterer altså et sølle globalt gennemsnit.

Vi skriver mere end vi taler sammen

Op mod 50% af mails og tekstbeskeder bliver misforstået af læserne. Og vi mødes mindre personligt.

Plaget af stress og mistrivsel

Samtlige kurver i Danmark peger den gale vej. Forandringer flyver om ørerne på os. Vi skal håndtere mere digitalisering og dokumentation, flere systemer, strukturelle ændringer, krav og forventninger.

Vi får alt for meget til at haste

25% af vores tid har vi travlt med aktiviteter, der i virkeligheden ikke er så vigtige, og vi bruger kun 30% af vores tid på virkeligt væsentlige aktiviteter.

Engagement på danskere arbejdspladser

Globale data gennem 30 år viser et ret stabilt billede af, hvordan engagementet blandt danske medarbejdere er på arbejdspladserne. 

Bryd onde cirkler

Vi ved, at danskere generelt, sammenlignet med andre folkefærd, er ret lykkelige. Vi ved, at jo længere vi er på aksen mod ”engageret” og væk fra ”uengagerede”, jo mere trives medarbejdere generelt og undgår stress.

Vi ved, at mange oplever travlhed og pres, og at vi generelt får en hel del ting til at haste, der ikke nødvendigvis haster. Vi ved også, at vi kan rykke nogle af disse procenter ved at tage afsæt i vores dialog, relationer og kommunikation.

Stort potentiale

Der er selvfølgelig meget, vi ikke har kontrol over. Men det vi har kontrol over – det er, hvordan vi taler, skriver og opfører os overfor hinanden. 360 grader rundt om vores daglige arbejdsliv.

Spørger du mig er målet ”10% sjovere” lavt sat. Jeg tror 20% er muligt er opnå. Der er så mange gode energier i Danmark, der ikke blomstrer. Prøv at omsætte sådanne tal til tid, ressourcer og økonomi på din arbejdsplads.