10% sjovere på jobbet

Sæt fokus på at styrke teamsamarbejde og arbejdsglæde – få designet et forløb på din arbejdsplads. Med dokumentation i international forskning og globale studier og med inspiration fra praksis i førende danske og amerikanske coaching- og udviklingsmiljøer designer jeg forløb med handlingsorienterede oplæg, der passer ind i hverdagen på din arbejdsplads.

Alle måder vi taler, skriver og agerer med hinanden på er under hurtig og hastig forandring.

Forskning og studier dokumenterer, at vi kan styrke samarbejde, arbejdsglæde og resultater, når vi bliver mere bevidste om, hvad det betyder for os hver især og for måden, vi kommunikerer, reagerer og agerer med hinanden på i vores daglige arbejdsliv. 

Jeg anbefaler og designer forløb, hvor alle medarbejdere involveres aktivt og flere gange over en længere tidsperiode. Jeg kan også komme til enkeltstående seancer med oplæg og øvelser ved fx personaledage med et forudgående og efterfølgende forløb.

Ærindet er give viden til inspiration, konkrete redskaber og simple leveregler, som I kan gribe fat i – med det samme.

 De økonomiske gevinster for din arbejdsplads – de kan på sigt blive store.

Jeg er i 2023 i gang med længere forløb på plejehjemmet Margretecentret, her er udtalelse fra deres leder, Jeannette Kirkhammer: 

”Søren gennemfører et forløb over et halvt år med workshops og praktiske øvelser for vores medarbejdere om, hvordan vi kommunikerer indbyrdes, hvordan vores hjerne fungerer og reagerer, når noget er svært, og hvad vi alle sammen kan gøre hver især for at styrke vores egen arbejdsglæde, og hvordan det kan smitte af på arbejdspladsen. Forløbet bliver meget vel modtaget, og jeg kan bestemt anbefale forløbet til andre plejehjem”.
Ifølge forskning er vi danskere:

Globale studier viser

Blandt de lykkeligste i verden

Vi ser os selv som lykkelige og glade for livet og vores livsvilkår. Undersøgelser viser igen og igen, at ”danes are among the most happy people in the world”.

Vi er ramt af alt for meget information

Nogle forskere taler om informationsforurening. Vores hjerne bliver bombarderet 24/7. Mange negative nyheder skaber frygt og bekymring.

Knap så engagerede i vores arbejde

70% af os er ikke sådan rigtig engagerede i vores arbejdsplads. Hver tiende af os er faktisk aktivt uengageret. I hverdagen og gennem arbejdslivet svinger vi på aksen – men vi repræsenterer altså et sølle globalt gennemsnit.

Vi skriver mere end vi taler sammen

Op mod 50% af mails og tekstbeskeder bliver misforstået af læserne. Og vi mødes mindre personligt.

Plaget af stress og mistrivsel

Samtlige kurver i Danmark peger den gale vej. Forandringer flyver om ørerne på os. Vi skal håndtere mere digitalisering og dokumentation, flere systemer, strukturelle ændringer, krav og forventninger.

Vi får alt for meget til at haste

25% af vores tid har vi travlt med aktiviteter, der i virkeligheden ikke er så vigtige, og vi bruger kun 30% af vores tid på virkeligt væsentlige aktiviteter.

Engagement på danskere arbejdspladser

Globale data gennem 30 år viser et ret stabilt billede af, hvordan engagementet blandt danske medarbejdere er på arbejdspladserne. 

Hvordan kan vi bryde de onde cirkler?

Vi ved, at danskere generelt, sammenlignet med andre folkefærd, er ret lykkelige.

Vi ved, at jo længere vi er på aksen mod ”engageret” og væk fra ”uengagerede”, jo mere trives medarbejdere generelt og undgår stress.

Vi ved, at mange oplever travlhed og pres, og at vi generelt får en hel del ting til at haste, der ikke nødvendigvis haster.

Vi ved også, at vi kan rykke nogle af disse procenter ved at tage afsæt i vores dialog, relationer og kommunikation.

Tænk lige på hvor stort et potentiale der er

Der er selvfølgelig meget, vi ikke har kontrol over. Men det vi har kontrol over – det er, hvordan vi taler, skriver og opfører os overfor hinanden. 360 grader rundt om vores daglige arbejdsliv.

Spørger du mig er målet ”10% sjovere” lavt sat. Jeg tror 20% er muligt er opnå. Der er så mange gode energier i Danmark, der ikke blomstrer. Prøv at omsætte sådanne tal til tid, ressourcer og økonomi på din arbejdsplads.

Du kan finde meget mere dokumentation for den faglige baggrund for hele tankegodset bag mine forløb og projekter her på mit website. Tag gerne kontakt til mig, hvis du vil høre mere. 


6 områder hvor vi kan starte lige nu

Det simpleste sted overhovedet at starte, det er med os selv og hvad vi hver især kan. Lige nu.
Det vil smitte af på vores samarbejde, relationer og arbejdsglæde:

  • Hvad fokuserer vi på i dag?
  • Hvad skaber mening og værdi?
  • Hvilke historier fortæller vi?
  • Hvordan italesætter vi travlhed?
  • Hvordan anerkender vi hinanden?
  • Hvordan møder vi mennesker i øjenhøjde?

Få designet et forløb til netop din arbejdsplads

HOLD DET SIMPELT, DUMME

Lad os vende alting lidt på hovedet. Der er så meget viden, uddannelser og kurser. Så mange eksperter, undervisere og konsulenter. Lad os få det hele lidt ned på jorden. Vi gør alt for mange ting alt for komplicerede. Lad os tage afsæt i hvordan vi skriver, taler, reagerer og agerer med hinanden. Lige nu. Som det amerikanske flådeprincip fra 1960 siger: Keep It Simple, Stupid: Lad os tale om hvad du og jeg kan gøre i dag og i morgen i vores arbejdsliv.

Før FORLØB

Jeg lægger vægt på grundige forsamtaler og research, så mit besøg bedst mulig matcher jeres aktuelle situation, ønsker og behov.

UNDER FORLØB

Jeg lægger vægt på at møde din arbejdsplads og medarbejderne i øjenhøjde, og det tilrettelægger vi forløbet efter. Derfra tilpasser jeg viden, studier og øvelser til netop jeres virkelighed og dagligdag. Vi taler løbende sammen undervejs. 

Efter FORLØB

Lad os tage en opfølgende samtale. Du får mine observationer og notater, og jeg tilbyder at designe en opfølgende info-mail til netop jeres behov.