A4 Arbejdsmiljø: Selvfølgelig kan vi alle sammen få det 10% sjovere på jobbet

Vi diskuterer stress, rekrutteringskrise og mistrivsel. Men vi glemmer, at der er meget, vi som enkeltpersoner selv kan gøre for at skabe mere arbejdsglæde og bedre trivsel – både for dig selv, dine kollegaer, dine brugere og dine kunder. Det er temaet for min klumme i A4 Arbejdsmiljø den 11. august 2023. Læs klummen her:

At vi alle sammen selvfølgelig kan få det 10% sjovere, Lyder det tosset? Jeg gennemfører i 2023 et projekt for 45 medarbejdere med netop denne overskrift. Baseret på international forskning og globale studier er det ikke spor tosset. 

Alle kurver for, hvordan mennesker trives på arbejdspladserne, peger den gale vej, og det sætter selvfølgelig mange svære og komplicerede spørgsmål på spil. Men midt i alt dette overser vi ganske ofte at fokusere på, hvad vi selv kan gøre hver især i vores daglige arbejdsliv.

Lad os tale lidt mere nede på jorden

Jeg tror i den grad, der er brug for, at vi tager afsæt i vores faktiske hverdag derude – velfærd i virkeligheden – og flytter vores fokus lidt fra reformer, systemer, projekter og uddannelser. Af samme grund vælger jeg at tale bevidst om at ”have det sjovere på jobbet” i stedet for termer som psykologisk tryghed, trivselsundersøgelser og psykisk arbejdsmiljø.

Det betyder ikke, at vi bare skal grine og have det sjovt. Det betyder, at vi alle vil have gavn af at tale lidt mere nede på jorden. Det slår mig, hvor meget både den daglige stemning mellem mennesker, hvordan vi helt personligt tackler de svære situationer, og hvordan vi taler og skriver til hinanden, betyder for vores velbefindende.

For eksempel kan det lille smil og det anerkendende klap på skulderen ændre en hel dag og gøre alting lidt sjovere. I stedet for kun at lægge mærke til alt det, som ikke er godt – i en god blanding af dansk jantelov og nulfejlskultur.

Seks faktorer spiller sammen

Jeg hævder – og har endnu ikke hørt nogen sige mig imod – at have solidt fagligt belæg fra international forskning og globale studier i, at vi selvfølgelig kan rykke ti procent alle sammen, hver især, du og jeg.

Det første er, at vi skal tale meget mere åbent, hvordan disse seks faktorer spiller sammen og påvirker vores arbejdsliv og arbejdspladser:

1. Vi er stressede: De fleste kurver for vores mentale trivsel og stress på arbejdsmarkedet peger den gale vej, trods massive investeringer og gode intentioner om det modsatte.

2. Vi er lykkelige: Undersøgelser viser gang på gang, at det danske folk er blandt et af de allerlykkeligste folkeslag, der grundlæggende er godt tilfredse med livsvilkår og samfund.

3. Vi er ikke så engagerede: Solide undersøgelser over flere årtier viser, at kun godt 20 procent af danske lønmodtagere er engageret i deres arbejdsplads. Det svarer til et sølle globalt gennemsnit.

4. Vi er fortravlede: Studier over mange år viser, at tempoet stiger. I gennemsnit har vi travlt 25 procent af vores tid med aktiviteter, der i virkeligheden ikke er så vigtige, og vi bruger kun 30 procent af vores tid på virkeligt væsentlige aktiviteter.

5. Vi er informationsforurenede: Vi er ramt af alt for meget information og data. Vores hjerne bliver bombarderet 24/7. Mange negative nyheder skaber frygt og bekymring. Der synes næsten altid at være noget, der er ved at gå galt.

6. Vi har svært ved at følge med det digitale tempo: Det er veldokumenteret, at den store stigning i antallet af mails og teksterbeskeder i systemer fører til markant flere misforståelser og konflikter mellem mennesker. Lige så klart er det, at vi alle sammen har svært ved at følge med det rasende digitale tempo og alle de nye digitale systemer, som dukker op overalt.

Der er så meget vi selv kan gøre

De seks faktorer går på tværs af gængse fagligheder, studier og diskussioner. Så hvad sker der, når vi ser på tværs af faktorerne? Der er er så meget, vi selv kan gøre. For eksempel ser vi disse seks muligheder:

1: Skab lidt mere engagement i og omkring dig. Der er belæg for, at jo mere vi engagerer os på arbejdspladserne, jo bedre trives vi, og jo mindre er risikoen for stress. Hvad kan du mon gøre for at engagere dig lidt mere lige præcis, der hvor du er i dit arbejdsliv? Hvad har du kontrol over?

2: Læg mærke til de historier du fortæller. Der er belæg for, at de historier vi fortæller på og om vores arbejdspladser, påvirker, hvordan vi alle sammen oplever vores arbejdsliv, hvordan vi trives, og hvor meget vi engagerer os. Hvad er det egentlig for historier du selv fortæller, og som du hører andre fortælle på din arbejdsplads?

3: Bliv meget mere bevidst om din skriftlige kommunikation. Vi skriver ofte mere sammen, end vi taler sammen i tekstbeskeder, mails og digitale systemer, Der er belæg for, at vores egen måde at skrive og læse tekster på øger eller mindsker risikoen for misforståelser og konflikter.

4: Få styr på din egen travlhed. Der er belæg for, at vi selv har mulighed for at anvende redskaber til at håndtere vores egen travlhed, og at vi ganske ofte selv har mulighed for at bruge lidt mere tid på ting, der er virkeligt væsentlige for os. I stedet for at lade at alt det, der sker omkring os, styre vores tid.

5: Stop informationsforurening af din hjerne. Der er belæg for, at mængden af information og negative nyheder påvirker vores mentale sundhed, og at vi selv har muligheden for for eksempel at passe bedre på vores mail-indbakke, sociale medier og mobiltelefoner.

6: Stil flere spørgsmål – ingen af os kan følge med tempoet. Der er belæg for, at vi nogle gange er lidt for bange for at stille spørgsmål, når fx nye digitale systemer dukker op, fordi vi er bange for at vise, at vi måske har svært ved at følge med. Men det er der ingen af os der kan. Det er selvfølgelig ikke spor ”psykologisk trygt”, og vi kan vælge at gøre noget andet.

Sikke et potentiale

Samlet set – og oprigtigt talt. Selvfølgelig kan et af verdens lykkeligste folkeslag hæve engagementet på arbejdspladserne bare lidt op over det globale gennemsnit. Behøver vi tvivle på det? Undersøgelser viser, at danske lederes potentiale for at iværksætte indsatser, der øger engagementet, er ganske stort.

Således oplever 60% af danske medarbejdere ikke, at de bliver bakket op i deres personlige udvikling på deres arbejdspladser. Sikke et potentiale der er at skubbe til og rykke på.

I virkeligheden er det en skøn konstatering. Selvfølgelig kan vi alle sammen få det ti procent sjovere på jobbet. Gad vide hvilken domino-effekt det kan have for vores arbejdsmiljø, hvis flere sætter sig sådanne mål? Lad os sammen tale på nye måder om, hvad vi kan gøre ude på vores arbejdspladser i vores daglige arbejdsliv.

https://www.lederkommunikation.nu/faa-et-anderledes-besoeg-paa-din-arbejdsplads

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel