Blog
Rettelse. Den her omtalte rapport bliver til en bog, der udkommer senere i 2024. Jeg har tidligere fortalt, at jeg i januar 2024 i en faglig publikation ville samle op på resultater, baggrund og anbefalinger fra forløb med 100 medarbejdere på to plejehjem i 2023. […]
Til eftertanke i den søde juletid. I 1918, for 105 år siden, udfordrede de nye telefoner vores adfærd og omgangsformer. Den københavnske forfatter og dramatiker Emma Gad skrev den berømte, såkaldte etikettebog: “Takt og tone – om omgang med mennesker”. Det er unægtelig stemmer fra […]