Hele 88% svarede: Ja, vi kan få det bedre i arbejdslivet efter forløb

I 2023 gennemførte jeg coachende forløb for mere end 110 medarbejdere på to arbejdspladser. Efter forløbene blev de spurgt, om de troede, at de kunne få det både bedre og sjovere i deres arbejdsliv alene med den viden, de redskaber og de øvelser, som havde været en del af forløbet.

Udgangspunktet var, at medarbejderne allerede i morgen kunne høste gevinster. Hele 88% svarede “Ja” på spørgsmålet. Medarbejderne gav forløbet en bedømmelse på gennemsnitligt syv på en skala fra 1-10.

De markant positive tilbagemeldinger var for mig overraskende. Der må jo selvfølgelig bo en sund og naturlig skepsis mod en coach udefra, der lige pludselig går ind ad døren udefra med løsninger på, hvordan du kan få det bedre og sjovere på din dag i morgen.  

Positive erfaringer kan anvendes på mange andre arbejdspladser

Forløbene er bygget op omkring:

  • Vores hjerner -hvordan de fungerer og reagerer.
  • Vores historier – dem vi fortæller til os selv, og dem vi fortæller til vores omgivelser.
  • Vores praksis – hvad kan vi gøre hver især og sammen med vores team i vores hverdag.

Jeg gennemførte de coachende forløb i 2023 for samtlige SOSU-medarbejdere på de to plejehjem: Margretecentret i Maribo og Himmel Gl. Præstegård i Roskilde. Jeg har også afprøvet al viden og redskaber både i eget arbejdsliv og for medarbejdere i andre brancher.

Jeg er derfor overbevist om, at erfaringerne kan anvendes mange andre steder. Resultaterne viser et kolossalt potentiale for at udvikle forløb på arbejdspladser, der støtter og inspirerer de enkelte medarbejderes personlige udvikling direkte i den hverdag, de nu en gang befinder sig i.

Det insisterende blik i forløbene på den enkeltes egen adfærd, psykologi og kommunikation vender naturligt og uundgåeligt retur til hvad det, den enkelte siger og gør, betyder for teamsamarbejde og arbejdsmiljø, og hvordan egne indsatser spiller positivt tilbage på omgivelser, arbejdsplads – og til den enkelte selv.

To ledere udtaler:

“Jeg er overrasket over, hvor meget de temadage, Søren holdt for alle 60 medarbejdere, rykkede på stemningen og trivslen. Medarbejderne fik rigtig god energi, og de taler nu meget om og anvender viden og konkrete redskaber fra temadagene. Det er mit indtryk, at det gør en forskel for en hel del. Søren har også coachet to af vores arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg vil bestemt anvende Søren igen og kan varmt anbefale det, han har udviklet. Søren er ikke bare er endnu en konsulent eller oplægsholder. Han kan da noget ganske særligt.”

”Søren gennemfører et forløb med workshops og praktiske øvelser for alle vores medarbejdere om, hvordan vi kommunikerer indbyrdes, hvordan vores hjerne fungerer og reagerer, når noget er svært, og hvad vi alle sammen kan gøre hver især for at styrke vores egen arbejdsglæde, og hvordan det kan smitte af på arbejdspladsen. Forløbet bliver meget vel modtaget, og jeg kan bestemt anbefale forløbet til andre plejehjem”.

Medarbejdere udtaler:

“Øjenåbner, inspirerende, tankevækkende, underholdende, respekt, positivitet, lærerigt, redskaber vi kan bruge i hverdagen”

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel