Uden gnisten i øjet dræber du din arbejdsplads – chokerende tal fra Gallup

medarbejdernes engagement

Gallup laver internationale målinger af medarbejdernes engagement på arbejdspladserne. Tallene er chokerende. Vesteuropa ligger globalt helt i bund med kun 11% engagerede medarbejdere. Det har konsekvenser, men der ligger også kolossale muligheder for forandring. Nogle tiltag er svære, men noget handler måske om noget så simpelt som gnisten i dit øje.

Artiklen er bragt på Point Of View International, 3. august 2021

Jeg er ikke i tvivl om, at eksperter og videnskab kan rejse mange spørgsmål om undersøgelser som Gallups State of the Global Workspace 2021.

Gennemsnitligt er 80% af verdens medarbejdere i 2020 ikke engageret i deres arbejde.

Men det er svært at komme uden om, at opinionsundersøgelser som disse bærer konkrete vidnesbyrd fra den virkelige verden. Tænk bare på hvor gode undersøgelserne er til at pejle resultater af f.eks. folketingsvalg.

11% af danskerne modarbejder deres arbejdsplads

Tallene fik mig næsten til at stoppe med at trække vejret, da jeg første gang hørte om dem i 2017. De nyeste globale tal fra 2020 viser ovenikøbet, at det ifølge Gallup aldrig har stået dårligere til.

Gennemsnitligt er 80% af verdens medarbejdere i 2020 ikke engageret i deres arbejde.

Ja, du læste rigtigt:80%. Corona-pandemien har betydning, fortæller Gallup, men den rokker ikke ved det generelle billede.

Det mest opsigtsvækkende er, at Vesteuropa – igen – ligger helt i bund med 11%, hvor USA og Canada topper listen med 34% efterfulgt af Asien og Latinamerika med 24%.

De aktivt uengagerede modarbejder ligefrem deres arbejdsplads. I Vesteuropa lød dette tal i 2017 på 19%. Danmark havde 11%, mens Italien toppede bundlisten med 30%

I Danmark kan vi prale af at være placeret som nr. 2 i Europa med 20%, hvor flere sydeuropæiske lande skraber bunden med tal på blot 5-8%.

Men er det egentlig noget at prale af at være et globalt gennemsnit på et kontinent, der skranter så fælt?

Tidligere har Gallup også opgjort et tal for, hvor mange medarbejdere, der har svaret så negativt, at de er blevet kategoriseret som værende ”aktivt uengagerede”.

Sagt lidt mindre pænt modarbejder de ligefrem deres arbejdsplads. I Vesteuropa lød dette tal i 2017 på 19%. Danmark havde 11%, mens Italien toppede bundlisten med 30%.

Store konsekvenser for økonomi og trivsel

Overvej lige tallene en ekstra gang, inden du læser videre: 20% af danskerne er engagerede. 11% er aktivt uengagerede.

Hvad er konsekvenserne?

Det er værd at overveje, hvad der kan ske, hvis vi formår at øge engagementet på vores arbejdspladser med, skal vi bare sige, 10-20%?

Der er i hvert fald to store:

  1. Gallup konkluderer, at det økonomiske tab ved uengagerede medarbejdere er kolossalt: ”This lack of engagement costs the global economy US$ 8.1 trillion, nearly 10% of GDP, in lost productivity each year”, hedder det.
  2. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har i en videnskabelig undersøgelse påvist, at jo større engagement, medarbejdere har i deres arbejdsplads, jo bedre trives de.De sover bedre, de har færre sygedage, og de er gladere. Undersøgelsen viser også, at medarbejdere, der arbejder i afdelinger med et højt engagement generelt, også har en bedre trivsel.

Ser vi disse konsekvenser i lyset af samfundsdebatterne i Danmark om f.eks. mangel på arbejdskraft i velfærdssektoren og behovet for reformeringer af samfundet, er det værd at overveje, hvad der kan ske, hvis vi formår at øge engagementet på vores arbejdspladser med, skal vi bare sige, 10-20%?

Making the World better begins at work

Hvad kan vi gøre, og hvad kan du gøre som leder? Alting starter med, at vi tør tale om det. Gallups opfordring til ledere verden over lyder:

“Ultimately, leaders must create a culture in which leaders, managers and employees weave wellbeing into their everyday conversations. Wellbeing must become a natural and expected part of “how we do things around here.” The global workplace is experiencing a generational shift in the way the world defines business success.”

“Going forward, businesses will not be measured by profits alone. They also will be measured by their positive impact on people and the planet. Making the World better begins at work.”

I al sin simpelhed – hvis vi mennesker har det godt med os selv og hinanden, går alting meget bedre.

Lederens kommunikation er afgørende

Rambøll har lavet en større skandinavisk benchmark undersøgelse, som mere end 3.200 danskere, svenskere og nordmænd deltog i, om medarbejdernes engagement.

Helt i tråd med Gallups undersøgelse og arbejdsmiljøforskningen peger Rambølls konklusioner på, at ”et højt engagement giver personlige og organisatoriske fordele såsom mindre sygefravær, øget villighed til forandring og bedre kvalitet i produkter og tjenester”.

Rambøll fortæller, at undersøgelsen viste, at hele 25 % af de adspurgte ikke oplever, at der er mulighed for den ønskede udvikling i deres nuværende job, og at 40 % af alle uengagerede medarbejdere leder efter et nyt job uden for deres organisation.

I sidste ende tredobler en leder, der kan kommunikere sine forventninger klart, chancen for, at teamet vil løse sine opgaver effektivt

En psykolog i Rambøll konkluderer, ”at størstedelen af de faktorer, der driver engagement, er ting, vi kan observere i det daglige”, og at opgaven for lederne er simpel: Fokus på udvikling, være støttende og sætte klare mål.

Og nok så væsentligt er Rambølls statement:

“I sidste ende tredobler en leder, der kan kommunikere sine forventninger klart, chancen for, at teamet vil løse sine opgaver effektivt”.

Hvem er du, hvad er din fortælling, hvad er din drøm?

Mennesker trives bedre, resultaterne bliver bedre. Det er som om, der kun er en vej frem, er det ikke?

Der er selvfølgelig ingen lette svar.

Alting handler også om tidens krav, voldsomme forandringer og den massive digitalisering og globalisering, der løber rundt om hovederne på os. Ingen tvivl om det.

Hvem er du, hvad vil du som leder, hvordan taler du om det svære, hvad er din fortælling, hvad er din drøm?

Som Survey Monkey peger på i en kommentar til Gallups undersøgelser handler det også om at ansætte fremragende ledere, sørge for de nødvendige ressourcer, vise værdsættelse, prioritere tilfredshed og give nye medarbejdere den bedste start.

Men måske har vi også glemt noget så enkelt menneskeligt, ærligt og afgørende som gnisten i vores og hinandens øjne. Hvem er du, hvad vil du som leder, hvordan taler du om det svære, hvad er din fortælling, hvad er din drøm?

Er du i tvivl om, hvor stor din betydning som leder er, så opgjorde Gallup i 2015, at ledere er ansvarlige for mindst 70% af forskellene på niveauer af medarbejderengagement. Sagt på en anden måde: Uden gnisten i øjet dræber du så ikke din arbejdsplads?

Læs flere artikler

Tags

Det er ikke muligt at kommentere på denne artikel